Mine kontakt info:


Anton Sølvsten:
grafisk designer, uddannet på Danmarks Design Skole i København, med adresse på østerbro.

min e-mail er: mail@antonsilver.dkHej, her er det meningen at jeg skulle gemme alle de ideer som jeg går og får.

Overvejer at skrive en novelle
Her er lidt til den verden den skal foregå i:

Solsystemet - vildt og beboet. Ca.befolkning 1 mia.

Der findes 100.000 asteorider med en diameter større end 10 km og 1.000.000 asteroider med en diameter mellem 1 og 10 km

Liste over hvad man har brug for (for at overleve i rummet)

1 atm tryk → beboelse bores tilpas dybt ind i asteroiden til at “hulen” er naturligt lufttæt. Evt. primes den eller dækkes med en hinde af plast, smeltet støv eller sprøjtes med vand som fryser. Vægge bygges af “måne”beton, eller sandprintre printer vægge af glas, som hvepse der bygger et hvepsebo.

ilt / co2 filter → vand (fra asteoriden) omdannes til 02 + 2 H2 via elektrolyse (raket brændstof)

varme - energi → solpaneler eller kærnekraft (SStar 100 megawatt version is expected to be 15 meters high by 3 meters wide, and weigh 500 tonnes)

vand → udvindes fra asteroide ”sand” der optøs

føde → billigt: Alge og gærtanke, planter i kæmpe væksthaller enten underjordisk med lyslamper, eller i drivhuse/kæmpe poser/bolde. Evt. via spejle til at optimere sol indfald. Tanke med hulefisk, Insekter. Svampe. Snegle. muslinger, rotter, små gnavere, flagermus, mulvarper?

stråling → beboelse placeret dybt i asteroiden giver rigelig beskyttelse

økonomi → Salg af ilt/brint brændstof. produktiosomkostning = 0, pris pr kg i jord LEO = 500 til 1000$ (prisen ved mars vil være nærmere 10.000$ pr kg) http://www.polaris.iastate.edu/EveningStar/Unit7/unit7_sub2.htm fuel til at bringe 30 tons tilbage fra mars vil indbringe $1200 mil (i jord dollars) ps. prisen til leo er nærmere 12000$ i 2015 valuta http://digg.com/2015/space-mining-is-getting-closer?utm_medium=email&utm_source=digg

motion → Forcefeed suits eller Elastik dragter, som de også kaldes, emulere jordens tyngde tryk på kroppen, og tvinger astronauten til at bruge kræfter på at holde sig udstrakt, og på at bevæge lemmerne. De bedste kommer ikke nær den rigtige tyngdekrafts påvirkning, og resultatet er muskler der svinder ind og andre muskelgrupper der vokser, men for den generelle sundhed, immunforsvaret og knoglerne er det lige fedt. Det stopper nedbrydningen af knoglerne og bindevævet. Med medicin og kontaktlinser kan de sidste af mikrotyngdekraftens problemer løses.

Iron meteorites Iron: 91 percent Nickel: 8.5 percent Cobalt: 0.6 percent
Stony meteorites Oxygen: 36 percent Iron: 26 percent Silicon: 18 percent Magnesium: 14 percent Aluminum: 1.5 percent Nickel: 1.4 percent Calcium: 1.3 percent

Spørgsmål:

Hvordan fastgør man sig til en asteoride? Harpun virker lidt vel voldeligt (prøv at harpunere en sten) Med “våde” fødder (ligesom at slikke på en lygtepæl i frostvejr) temperaturen er omkring -80 til -200. Motoren “blæser” eventuelt sand og støv væk og fødderne “klæber” på den bare klippe/is via frossent vand

Hvordan transporter man grus på en asteroide? man kan ikke suge i vakuum, kan man blæse det gennem et rør med luft? lukket transport bånd, kædetræk, fimrehår, rør med spiral, piesoelektrisk rør der trækker sig sammen som en tarm?

Hvordan sortere man de forskellige elementer ud af grus i 0 g? (vand, metal, grus) opvarmet tønde i centrifuge smelter vandet ud af gruset og vand suges ud fra toppen, grus fra midten og metal fra bunden

Hvordan sorteres de forskellige metaller i 0 g? Magneter? centrifugerende ovn hæves til forskellige metallers smeltepunkt og det der passere igennem filtret i enden, er det rigtige metal. Når der ikke kommer mere hæves temperaturen til næste type metal - slaggen smides ud til sidst.

Hvordan Borer man sig ind i en asteroide? Hvis massefylden er som træ, må den være temmelig porøs - letbeton, eller småsten frosset sammen med ingenting imellem, så enten mikrobølger og blæs eller et slags is/tunnelbor, eller en kombi?

Historie: Prestige projekt mennesker på mars bliver udvidet til marsbase - grundet kapløb med Indien og kina. USA og Kina kan enes om ikke at gøre så meget ved det indtil lillebror Indien træder ind i kampen. De har genoplivet en gammel plan, fra et reality program, om at sende mennesker til mars på en envejs billet. Det er nemmere at sende mennesker til mars end at få dem hjem igen, derfor nødvendigheden af en base. USA kan selvfølgelig ikke tillade sig ikke at hente sine astronauter hjem igen, men for at vinde kapløbet bliver de sendt afsted uden en færdig plan for hjemrejsen. Den Første plan med et ion drevet rumskib bliver skrinlagt dels grundet problemer med at skallere teknologien, og dels grundet folkelig modstand mod at sende en “stor” atomreaktor op (ulykke i 2032). Den nye plan hedder et rumskib drevet af konventionelle raketter, med lander, beboelses modul og reciever, men for at spare på vægten er fuel reduceret til udrejsen. Planen er at sende brændstof med en separat raket efterfølgende, og så tanke rumskibet op i kredsløb om mars.

Kina er heller ikke interesseret i at opgive deres nyvundne plads i eliten, så de løser problemet ved at sende en kontinuerlig strøm af forsyninger moduler og udstyr til deres base. Blivende baser på mars er en realitet.

Store dele af rumfarten er udliciteret til private firmaer, så opgaven med at genoptanke i kredsløb om mars bliver sat i udbud. Et privat firma træder ind i kampen med en plan om at udvinde brændstof til hjemrejsen fra en asteroide der krydser marses bane (ilt og brint fra vand via elektrolyse). Da hvert kilo man skal bringe til kredsløb til mars koster omkring 20.000$ er der god økonomi i at producere det “på stedet”. Alligevel er det et dyrere projekt, men firmaet underbyder andre mere konventionelle “transport fra jorden” udbydere. Planen er ikke udelukkende at producere fuel til amerikanerne, men også at forsyne Kina og Indien, og der ved på sigt at få økonomi i projektet.

Andre typer brændstof der kan udvindes Xenon til iondrives ? h202 - brintoverilte + brandbart? brandbart - co2 + water + energy -> e-disel uranium-235 (235U) or plutonium-239 (239Pu) or tritium (3H) ?

Hanging gardens: asteroider med haver, opstået grundet tidlige forsøg på at skabe ilt og mad, men nu bruges de mest som refugium / ferie mål for spacers - anses som kulturarv, og du kan ikke kalde dig for rigtig spacer før du har besøgt dem alle. Nogle af dem er udhulede asteroider med kunstigt lys, nogle er drivhuse bygget på asteroidens overflade, en er kæmpe sale bygget af sunbots, klynger af simple insektlignend robotter der kan spinde/3dprinte glasvægge af sand. Resultatet er en asteroide omhyldet af vepsebo agtige skaller af glas i mange lag. En er en kæmpe baderings agtig struktur af plastik og stål der svæver omkring asteroiden. En er en is-asteroide hvor hele centrum er smeltet af en atomreaktor. osv

Turen væk fra jorden: stratosfære fly med konventionel jet engines letter fra normal lufthavn. Når den rigtige højde er nået, og der bliver givet go, tændes, raketmotoren som accelerere “flyet” yderligere. I en højde af 100 km gribes flyet af taxiraketten. Ved go for succesful sammenkobling slipper flyet sit passager/lastmodul og vender tilbage til nærmeste landingsbane. Taxiraketten og passagermodulet accelerere til LEO, hvor Taxiraketten manøvrere passagermodulet på kurs med stationen før det selv fortsætter til optanknings steddet. passagermodulet docker med stationen, læsser af / på - tanker op hvorefter det vender tilbage til jorden og lander som et konventionelt fly i en lufthavn. TaxiRaketten: et stort “andet trin” fyldt med brændstof. Taxiraketten er udstyret med varmeskjold og “styreflapper” så det kan aerobreake og bringe sig i position med flyet, og opsamle passagermodulet i “luften. Motorene på taxiraketten er optimeret til nær vaccum så udnyttelsen af brændstoffet er maximal. Timingen er kritisk, så hvis positionen ikke passer må flyet vente på at en af de andre taxiraketter, som er i kredsløb, er i position før første go. Optanknings stedet: Station hvor alle raketter fra asteroiderne aflevere deres last. Hovedsageligt brændstof. Stationen er placeret i det punkt der møder det bedste kompromis mellem at raketter fra asteroidebæltet kan bremse ned via gravity assist og aflevere deres last, og at taxiraketter kan tanke.

Plots: En box med “sand” skal afleveres. Sandet er bitte små diamanter som skal bruges til sunbotter - skal hjælpe med til at fokusere laseren/solstrålen så den kan smelte sand til glas. Diamanter er det eneste Spacerne har brug for som de ikke kan udvinde fra asteroiden (ingen diamanter i asteroider) Det er hemmeligt, for spacerne som arbejder på en urentabel asteroide har en ide som kan omdanne den til et paradis. Hvis virksomheden som “ejer” asteroiden får nys om planen er de nok ikke så villige til at bytte hjemturen for udstyret på asteroiden.

(Det er en bekostelig affære at bringe folk/mandskab til og fra en asteroide, og endnu mere bekosteligt at bringe dem til og fra jorden. Så det er blevet god firma politik at overdrage arbejdere installationerne på en asteroide, når produktionen falder til under et vist niveau, hvis de annullere deres kontrakt/krav på hjem transport.)

Selv sagt hvis alle kan blive enige. Lidt lige som andelstanken.

Plot: En kæmpe sten asteroide er omdannet til et religiøst samfund. Der er bygget kæmpe katedraler, korridorer og kloster agtige refugiums. Det er et sted kun for ret troende Ny-kristne. Man passer sig selv, arbejder hårdt, studere biblen, prøver at blive et lykkeligere menneske og leve efter de nye modificerede 10 bud. Der er meget sang, prædiken og meditation. Det gælder om at blive et uselvisk menneske, og tro på gud. Forskellige indvielse ritualer, dåb, konversion, konfirmation, overgang osv. Er samtidig tests på om man har den rette medfølelse/de rette evner. Ledere bliver rekrutteret fra de mest egnede medfølende og indsigtsfulde.

Tvists. Under bygningsarbejdet af de mange katedraler blev der (måske) fundet store forekomster af guld 200.000 ton *(mere guld end jordens samlede reserver). Det skal holdes hemmeligt, for ikke at påvirke jordens økonomi/guldpriser, men rygtet kan også bruges som afpresning på firmaer og regeringer, måske nogen har sendt en spion for at finde sandheden.

Tvist: Det er svært ikke at tro på gud når man ved at han holder hånden over en. Livet på en asteroide er farligt, men når det også ser ud til at dem der træder for meget ved siden af oftere kommer ud for ulykker, eller når ulykker der sker, ofte viser sig at afsløre de afdøde/skyldige som syndere, er det svært ikke at tro!

Tvist: De uskrevne spacer love forbyder at nægte hjælp til nødlidende, men hvad når ulykken er ude, og de nødlidende kommer på et meget ubelejligt tidspunkt …

*A cube made of 171,300 tonnes would be about 20.7m on each side.

små facts: Motorer behøver ikke at være så optimerede for vægt som dem vi bruger i dag, da de udgør en mindre del af skibets + lasts masse, og de ikke skal kæmpe mod tyngdekraften. biologisk “producerede” mineraler er en mangelvare, en granit sten er mere sjælden end guld

Når tyngdekraften ikke er den dominerende kraft længere tager andre kræfter over, som f.eks overfladespænding, sublimation ect. så tanke kan f.eks formes ved at metal opvarmes i en form, fordeler sig på overfladen og afkøler. Det er nemt at bage æbleskiver!

3d print med mange forskellige materialer styres ved de forskellige materialers smeltepunkt. Da der ikke er nogen tyngdekraft behøver man ikke at bygge op nedefra, men print kan gro frem af luften.

postulat: biologien tilpasser sig hurtigere end vi har forestillet os. Delplot: Forsker eller spacer viser entusiastisk hovedpersonen bananfluer med mikro små vinger.

Spinoff: Det er vigtigt fordi mennesket også en gang vil have tilpasset sig mikro g, og tilsidst miste interessen for at bo på en planet - planeten er mere værd når den er destrueret “you can’t make omelet without breaking some eggs, and right now humanity are just like bacterias living on the eggshell” - tænk på hvor mange værdifulle råstoffer der befinder sig i jordens kerne.

Visse dyr er ikke så gode til mikro g, fugle klarer sig dårligt, og nogle (større) insekter har også problemer. Flagermus klarer sig forbavsende godt i mikro g (måske noget med at de sover med hovedet nedad?) - er oprindlelig ført op for at bestøve blomster (i stedet for bier, som dør), men har spredt sig på visse stationer og fartøjer, og er næsten umulige at komme af med igen.

Brugden (basking shark) er det største “kødkvæg” Den er perfekt da den spiser plankton (nemt at dyrke) og befinder sig godt i mikro g. De bliver opdrættet i store rør/tanke hvor pumper sørger for konstant strøm. Den vokser hurtigt (måske den hurtigst voksende fisk) før den er kønsmoden, opdræt har gjort den endnu mere rolig og hurtigvoksende. Hele hajen bliver udnyttet inc. skind, og olie fra leveren.

Internettet har stor betydning for spacers, og der er lagt meget energi i at få det udbredt/til at virke. Det har både betydning rekreativt, socialt, til udbredelse af kultur og viden - spacers VR spil er anderledes end Jord VR spil - folk bliver dårlige/søsyge af at spille hhv spacer og jord spil. ellers foretrækker spacers asynkrone spil - på grund af signal forsinkelsen. Tilgengæld går mange af dem meget op i det, næsten som deres anden virkelighed. Mange venskaber er udelukkende virtuelle.
Ide 1. - work in progress -
Plot til en film eller bog, om at verden i virkeligheden er styret af en/flere hemmelig organisationer, som vi ikke har kendskab til...

Forstil dig en Genmutation, det næste skridt i menneskets evolution! Men i stedent for superkræfter, telepatiske kræfter eller andet "X-man" agtige ting, er det menneskets intelligens der tager et kvantespring med denne mutation.
Her tænker jeg Ikke så meget Einstein, men mere på social intelligens, evnen til at forstå interagere og manipulere andre mennesker eller grupper, evnen til at forstå store samfundsmæssige strukture, og muligheden for at overskue verden holistisk som en politisk, medie, økonomi, samfunds mæssig palette de kan forme som de vil.

Mutationen er ikke en ny ting, men har eksisteret i hundrede vis af år, tænk vampyr, hekseri osv. Er også i vores tid blevet forvekslet med psykopati... Forestil dig at foreskellen i social intelligen på dem og os, er den samme som mellem os og f.eks en gris... Digt selv videre.


anton sølvsten (D_xj3) 24 Feb-2009 - tilbage
www.000webhost.com